Park

Park stan obecny

Wiek parku

100 – 200 lat.

Liczba starych drzew i ich gatunki

180 sztuk, 11 gatunków (robinia akacjowa tzw. akacja, lipa, klon, klon jesionolistny, klon jawor, grab, modrzew, wiąz, kasztanowiec, jesion, głóg).

Liczba młodych drzew i ich gatunki

150 sztuk, ponad 30 gatunków (jesion, klon, robinia akacjowa, platan, jarząb, morwa, dąb, wiąz, lipa, kalina, modrzew, głóg, grab, sosna, świerka, daglezja, cis, kasztanowiec, miłorząb, tulipanowiec, katalpa, judaszowiec, sumak, brzoza, wierzba, złotokap, …).

Liczba gatunków krzewów

Ok. 20 gatunków 

Sad

Ponad 50 sztuk, różne gatunki – czereśnie, wiśnie, śliwy, grusze, jabłonie, morele, brzoskwinie, orzechy włoskie i laskowe, porzeczki, agrest, maliny, jeżyny, borówki amerykańskie, jagody kamczackie.

Powierzchnia parku z sadem

2,23 ha

Obiekty na terenie parku
Stan parku

Teren wyrównany za pomocą ciężkiego sprzętu, uprzątnięty z samosiejek, gruzu, śmieci (wywieziono 20 ciężarówek 20 tonowych śmieci i gruzu). Uprzątnięto pozostałości po budynkach gospodarskich, wykopano pnie ściętych drzew. Na całym terenie zasiana trawa, która jest koszona od marca do listopada, co 14 dni. Wszystkie drzewa podcięte ze zwyżki i zakonserwowane.

Dokumentacja

Istnieje dokumentacja archiwalna oraz wykonano dokumentację aktualną w postaci mapy drzew oraz koncepcję rewaloryzacji parku.

Ogrodzenie

Cały park jest ogrodzony. Od strony zachodniej nowe ogrodzenie z drewna na wysokość 2,5 metra. Pozostałe osie, siatka oraz stalowe słupki. Ogrodzenie ok. 25-letnie w stanie dobrym. Jedna nowa brama wjazdowa.

Działka

Nr ewidencyjny 22/1

Uwagi

Park bardzo zadbany, w pięknym stanie. Przygotowany do indywidualnego, całościowego zagospodarowania. Rzadko spotykany stan. Miejsce bardzo energetyczne. W parku zamieszkują dzikie zwierzęta – jeże, wiewiórki, sowy, dzięcioły oraz mnóstwo innego dzikiego ptactwa.